Zaawansowane szukanie
 
Rejestracja


   Zalogować automatycznie przy następnej wizycie?

Losowe zdjęcie

EP07-410
EP07-410
Komentarzy: 0
Michał Kręzel

 Aktywnych użytkowników: 4
W tej chwili aktywnych jest:
- zarejestrowanych użytkowników 0 (w tym 0 niewidzialnych)
- gości 4.


Regulamin
Zdjęcia umieszczane na lgk.cal.pl powinny:

1.Mieć nie większe wymiary niż 1024x683 pikseli

2.Ważyć do 420kB

3.Być poprawnie wykonane i obrobione (zdjęcia krzywe, nieostre, prześwietlone lub niedoświetlone, poruszone i inne nie spełniające regulaminu nie będą pojawiały się w galerii).

4.Być umieszczone we właściwej kategorii (podkategorii) tematycznej.

5.Być prawidłowo opisane na co składa się:

5.1 Tytuł zdjęcia:

5.1.1. dla zdjęć pociągów, pojazdów trakcyjnych lub pomocniczych jadących luzem, odstawionych na torach, bądź stanowiących pomniki przewiduje się umieszczenie w tytule serii i numeru sfotografowanego pojazdu np. EU07-309, w przypadku dwóch i więcej pojazdów - podać należy numer prowadzącego lub pierwszego w grupie pojazdów odstawionych. Numery drugiego pojazdu i następnych podajemy w opisie oraz słowach kluczowych. W przypadku innych zdjęć tytuł powinien być krótki i powiązany z tematem zdjęcia.
5.1.2. dla zdjęć tablic kierunkowych należy podać nazwę pociągu lub jego numer, gdy nie posiada nazwy. Jeżeli tablica jest typowo relacyjna, wykorzystywana dla różnych pociągów na danej trasie, należy jako tytuł wpisać jej trasę.
5.1.3. dla zdjęć kabin i wnętrz pojazdów trakcyjnych (lub pomocniczych) przewiduje się umieszczenie w tytule serii i numeru sfotografowanego pojazdu.
5.1.4. dla zdjęć wagonów przewiduje się umieszczenie w tytule oznaczenia serii literowej wagonu.
5.1.5. dla zdjęć (skanów) biletów przewiduje się umieszczenie w tytule rodzaju biletu (np. bilet normalny, bilet ulgowy 80%, Połączenie w dobrej cenie itp.).
5.1.6. dla zdjęć infrastruktury kolejowej przewiduje się umieszczenie w tytule:
a) numeru linii według Instrukcji Id12 (D29), zapisanego w formacie D29-nr_linii lub Id12-nr_linii dla zdjęć wykonanych na szlaku, poza obrębem stacji, przystanku osobowego lub posterunku ruchu, przy czym dla zdjęć wykonanych przed 2007 rokiem obowiązuje format D29-nr_linii, zaś dla zdjęć z roku 2007 i młodszych dowolny z dwóch wymienionych (wybór należy do autora zdjęcia),
b) nazwy stacji, przystanku osobowego lub posterunku ruchu dla zdjęć wykonanych na stacji, przystanku osobowym, posterunku ruchu lub ich bezpośrednim sąsiedztwie, jeśli na zdjęciu widać elementy ich infrastruktury. W tym przypadku należy podać samą nazwę, bez określania jego charakteru eksploatacyjnego (np. Lublin, Lublin Zalew, Adampol, a nie stacja Lublin, były p.o. Lublin Zalew, podg Adampol).
5.1.7 - dla pozostałych zdjęć tytuł powinien być krótki i powiązany z tematem zdjęcia.

5.2 Opis zdjęcia - powinna znaleźć się tu data oraz miejsce wykonania zdjęcia (nie dotyczy tablic i biletów), a także wszelkie istotne informacje dotyczące fotografowanego obiektu, m.in.:

5.2.1. dla zdjęć pociągów, pojazdów trakcyjnych lub pomocniczych jadących luzem należy podać rodzaj pociągu oraz (jeśli są znane) numer w miejscu zrobienia zdjęcia, jego nazwę oraz relację. W przypadku, gdy te dane nie są znane należy zamieścić informację w którym kierunku pociąg jedzie itp.
5.2.2. dla zdjęć tablic należy podać, z którego rozkładu ona pochodzi.

5.3 Słowa kluczowe (tagi wpisujemy rozdzielając je przecinkami [bez spacji]) - w tym miejscu powinny znaleźć się:

5.3.1. dla zdjęć pociągów, pojazdów trakcyjnych lub pomocniczych jadących luzem, odstawionych na torach, bądź stanowiących pomniki - seria oraz seria i numer pojazdu, miejscowość, nazwa stacji (jeśli jest inna niż nazwa miejscowości bądź nazwa miejscowości została rozszerzona o dodatkowe wyrazy np. Warszawa Centralna, Szczecin Dąbie itp.), rodzaj pociągu, nazwa pociągu, przewoźnik, województwo, nr linii według Instrukcji Id12 (D29) zapisany jako Id12-nr_linii oraz D29-nr_linii, z wyjątkiem zdjęć zrobionych przed 2007 rokiem oraz na liniach nie ujętych w Instrukcji Id12 wydanej w 2007 roku (w tym przypadku obowiązuje tylko format D29-nr_linii) oraz linii nie będących w zarządzaniu spółek Grupy PKP (wówczas te dane po prostu pomijamy). Ponadto wskazane jest wpisanie wszelkich innych wyrazów mogących pomóc w czasie szukania zdjęcia. W przypadku zdjęć wykonanych na stacjach węzłowych wpisujemy numer linii z której pociąg wjeżdża lub na którą będzie odjeżdżał, zaś dla manewrów i w przypadkach wątpliwych numer linii najważniejszej przebiegającej przez stację. Przykładowy wpis słów kluczowych: SU45,SU45-228,Strzeszkowice,Majdan,pośpieszny,Solina,PKP_Intercity,lubelskie,Id12-68,D29-68
5.3.2. dla zdjęć tablic kierunkowych - nazwa, numer, rodzaj pociągu oraz przewoźnik obsługujący pociąg
5.3.3. dla zdjęć kabin i wnętrz pojazdów trakcyjnych (lub pomocniczych) - seria oraz seria i numer pojazdu właściciel pojazdu oraz wszelkie inne wyrazy mogące pomóc w czasie szukania zdjęcia.
5.3.4. dla zdjęć wagonów - seria wagonu, miejscowość, nazwa stacji (jeśli jest inna niż nazwa miejscowości bądź nazwa miejscowości została rozszerzona o dodatkowe wyrazy np. Warszawa Centralna, Szczecin Dąbie itp.), przewoźnik, w którego pociągu znajduje się wagon, właściciel wagonu, województwo, nr linii według wytycznych zawartych w podpunkcie 5.3.1 oraz wszelkie inne wyrazy mogące pomóc w czasie szukania zdjęcia.
5.3.5. dla zdjęć (skanów) biletów - spółka (przewoźnik) wystawiająca bilet lub w imieniu której wystawiono bilet, przewoźnik na którego pociąg wystawiono bilet, stacja początkowa, końcowa i wystawiająca bilet oraz wszelkie inne wyrazy mogące pomóc w czasie szukania zdjęcia. Przykładowy zapis: Koleje_Mazowieckie,PKP_Intercity,Warszawa_Zachodnia,Lublin,Radom.
5.3.6. dla zdjęć infrastruktury kolejowej - nazwa stacji, przystanku, posterunku ruchu (tylko dla zdjęć z podpunktu 5.1.6. a), zarządca linii, nr linii według wytycznych zawartych w podpunkcie 5.3.1, miejscowość, województwo oraz wszelkie inne wyrazy mogące pomóc w czasie szukania zdjęcia.

W przypadkach wątpliwych lub uzasadnionych, gdzie nie można podać z różnych względów pewnych danych (np. zagrożenie bezpieczeństwa pracowników kolejowych) osoba mająca zamiar zamieścić zdjęcie powinna o tym fakcie uprzedzić drogą mailową administrację galerii.

 

  Design by 7dana.com  
stat4u